مکان اجرا: بلوار دانشجو - سالن فرهنگ اداره ارشاد اسلامی

درباره رویداد

"شوپلاس"

گلچینی از شویزدیا ۱ تا ۷ در قالبی جدید

۱۲۰ دقیقه فقط بخندید ولاغیر...

هرشب بلوار دانشجو، سالن فرهنگ اداره ارشاد اسلامی

ماعاشق خنده های دسته جمعی هستیم

نظر کاربران