درباره رویداد

نمایش "هاشم و باشم در هندوستان" 

145 دقیقه سراسر خنده و نشاط

هرشب ساعت 18 ، سالن هلال احمر یزد

((با رعایت تمام دستور العمل های بهداشتی))

نظر کاربران